Arne

Arne Gillert


Duitsland, Nederland, Zuid-Afrika

Vrolijke duurzame omgevingen creëren

 

Arne Gillert is partner van Kessels & Smit, The Learning Company, in Duitsland en Nederland. Arne werkt met mensen in organisaties, van topmanagers tot eerstelijns medewerkers, rondom individuele en organisatiebrede ontwikkelprocessen. Zijn ambitie is om mensen te ondersteunen meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen, en voor het grotere geheel – het team, de hele keten waarin ze werken, de organisatie, de maatschappij. Hij wil bijdragen om vrolijke, duurzame omgevingen te creëren, op kleine en grote schaal.

 

Hij baseert zijn werk op de relaties die hij met mensen opbouwt, als partner en in nauw contact met elkaar. Vanuit die basis ontwikkelt hij verrassende nieuwe perspectieven, weg van de heersende cultuur en dominante patronen, om huidig denken en handelen uit te dagen. Hij faciliteert ruimte om speels langs nieuwe paden te denken, met als resultaat radicaal innovatieve aanpakken. Zijn expertise is daarbij ook het ontwerpen van compleet nieuwe vormen voor leer- en ontwikkelprocessen.

 

In zijn werk gebruikt Arne zijn internationale en interculturele achtergrond. Hij heeft in zeer diverse contexten en culturen gewoond en gewerkt – van het ontwerpen en realiseren van educatieve projecten voor kinderen rondom de mensenrechten in verschillende landen tussen Guatemala en Roemenië, naar het helpen om een commerciële bank op te bouwen in Ghana, naar het stimuleren van een meer klantgerichte cultuur bij een Italiaanse drankproducent, naar het adviseren bij de omslag naar een ambulante en gemeenschapsgeörienteerde GGZ in Tsjechië.

 

Voor zijn aansluiting bij Kessels & Smit was Arne internationaal projectmanager bij de Anne Frank Stichting, intercultureel trainer voor onder andere de Raad van Europa en adviseur bij Arthur D. Little en The Boston Consulting Group. Momenteel is hij ook commissaris bij RIGO Research en Advies BV. Arne heeft een MA in sociologie en organisatiepsychologie, en een MBA van de University of Michigan.