Onderzoek naar effecten van werken met sterke punten

8 jun 11

Onderzoek naar effecten van werken met sterke punten

Het sterke punten denken is in opmars! Steeds meer lees en hoor je over het werken vanuit talenten en met sterke punten van medewerkers in organisaties. De populariteit in het HR veld is duidelijk aan het groeien. Daarom hebben we samen met de Universiteit van Tilburg een studie uitgevoerd naar de effecten ervan. Zeven afstudeerstudenten en hun begeleider dr. Marianne van Woerkom deden met behulp van vragenlijsten bij verschillende organisaties onderzoek.

 

Artikel

Eerder schreven we op deze blog al over de verbanden die in het onderzoek naar voren kwamen. De bijzondere co productie met de Universiteit van Tilburg heeft nu ook geresulteerd in een artikel voor Opleiding & Ontwikkeling dat we samen over het onderzoek schreven.

 

Sterke puntenbenadering

De sterke punten benadering is in dit onderzoek niet benaderd als een HR instrument of een methodiek, maar als de mate waarin medewerkers in de organisaties ervaren dat er sprake is van een benadering vanuit sterke punten en kwaliteiten. Het uitgangspunt is daarbij dat in iedere organisatie in meer of mindere mate sprake is van een dergelijke benadering, in de zin dat er:

- ruimte is voor ontwikkeling van talent;

- aandacht en waardering voor sterke punten is;

- mogelijkheden zijn om talenten toe te passen in het werk.

Bijvoorbeeld doordat er aandacht is voor verschillende kwaliteiten van medewerkers in een team, omdat er leeractiviteiten worden aangeboden of doordat managers in hun manier van leidinggeven oog hebben voor talent.

 

Hoofdlijn

Naast de essentie van de sterke punten benadering, hoe deze verschilt van een deficiëntiebenadering en wat theoretische achtergrond bij het sterke punten denken, gaan we in het artikel in op de uitkomsten van het onderzoek. De vraag die in het onderzoek centraal stond is: ‘welke effecten heeft een ‘sterke punten’-benadering op de medewerker zelf en op de organisatie’. Specifiek is gekeken naar de impact op taakprestatie, extrarol gedrag (doen mensen ook dingen die buiten hun directe taak liggen), innovatief gedrag, welzijn en zelfvertrouwen. In het artikel zelf is te lezen hoe deze aspecten zijn onderzocht, én wat het precieze effect is. We kunnen wel vast verklappen dat er op bijna al deze aspecten effecten te vinden zijn!

 

Rol van emoties

Verrassend is daarnaast het effect van een sterke punten benadering in relatie met positieve emoties. Het blijkt dat mensen die op het werk relatief weinig positieve emoties ervaren juist veel effect ondervinden van een sterke punten benadering. Hun welzijn en prestaties nemen extra toe. De praktische toepasbaarheid van het onderzoek komt ten slotte ook aan bod. Immers, juist de verbinding met de praktijk van leidinggevenden en medewerkers is waar de meerwaarde van een sterke punten benadering zit.

 

Vervolg

Hopelijk draagt dit artikel bij aan de bewustwording dat aandacht voor talenten van medewerkers effect heeft op het welzijn van medewerkers en (daarmee) ook het belang van een organisatie dient. En is het mogelijk een aanleiding om het gesprek te voeren over het werken vanuit talenten en kwaliteiten, en hoe dat binnen jullie organisatie vorm krijgt.

 

Het mooie is dat het niet bij dit onderzoek blijft. Christina Meyers MSc. is bezig met een promotie-onderzoek dat hierop voortbouwt, waarin ze de effectvraag diepgravender onderzoekt. Wil jij meedoen, of op de hoogte blijven, dan kun je contact opnemen.

 

Dank


We hebben met heel veel plezier aan dit onderzoek meegewerkt. Heel veel dank aan Marianne, de studenten, de collega's en de organisaties die dit avontuur met ons zijn aangegaan!

 


Reageer op dit item

Naam

E-mail

Reactie

 


Andere interessante blogs op het thema “Publicaties” voor jou geselecteerd:


Leren in organisaties: werk waar je warm van wordt

21 dec

Leren in organisaties: werk waar je warm van wordt

Mariel Rondeel werd geinterviewd op pwnet.nl over het boek Opleidingskunde: "Het creëren van een lerende organisatie is niet de exclusieve taak van opleidingskundigen of de afdeling Leren en Ontwikkelen. Kennisdelen en kritisch kijken naar je eigen opvattingen over werk, moeten worden gedragen...

De impact van een leiderschapsprogramma

28 nov

De impact van een leiderschapsprogramma

Een leiderschapsprogramma ondersteunt managers in een grote internationale organisatie in hun ontwikkeling. In 2011 werd Kessels & Smit gevraagd om het programma te herontwerpen. In de afgelopen jaren ontvingen we veel positieve feedback van deelnemers en andere betrokkenen. We hadden echter nog geen compleet beeld...

Verdraaid

2 nov

Verdraaid

Op dit moment ben ik bij verschillende gemeentes aan de slag rondom ‘werken vanuit de bedoeling’. Het is bijzonder te merken dat dit echt leeft bij de mensen. De gesprekken zijn soms verhit. Er komen tal van voorbeelden langs over situaties die toch niet echt...

Je stinkende best doen

19 okt

Je stinkende best doen

Ik zit in het oude Luxor Theater bij de première van de voorstelling Beter van Maarten van der Weijden. Hij vertelt zijn levensverhaal. Of eigenlijk: twee verhalen die met elkaar verweven zijn. Het ene verhaal gaat over de leukemie die hij op jonge leeftijd heeft...

Energie in je werk door oog te hebben voor wat je al hebt bereikt: The Progress Principle

12 okt

Energie in je werk door oog te hebben voor wat je al hebt bereikt: The Progress Principle

Afgelopen september verscheen in het NRC een interview met de Amerikaanse hoogleraar Teresa Amabile . Haar boek ‘The Progress Principle’ was een tijdje terug voor mij een echte eye opener. Ze laat hierin overtuigend zien dat het boeken van vooruitgang ons als mens motiveert en...

De presentatie van je onderzoek inrichten als ontwerpsessie

5 okt

De presentatie van je onderzoek inrichten als ontwerpsessie

Als je onderzoek doet in een organisatie, wil je dat mensen leren van het onderzoek. Dat lukt het beste door mensen in het onderzoek een rol te geven. Soms lukt het niet alle belanghebbenden een plek te geven tijdens het onderzoek. Dan komt het aan...

Gespreid Leiderschap in het onderwijs - een kleine inkijk

26 sep

Gespreid Leiderschap in het onderwijs - een kleine inkijk

In hun werk als onderwijsonderzoekers bezoeken Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde regelmatig scholen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. "Ons onderzoek gaat altijd om de vraag hoe een werkomgeving in de school eruitziet die leidt tot verbetering en vernieuwing van het onderwijs en de...

Een activerende kick-off voor je onderzoek organiseren

22 sep

Een activerende kick-off voor je onderzoek organiseren

Ruimte voor fantasieën, aannames en vooroordelen Als je onderzoek doet in een organisatie, is het de bedoeling dat iemand van de inzichten uit het onderzoek leert. Het is daarom zaak om leerzame manieren van werken te kiezen tijdens het onderzoek en voor de presentatie...
vorige
1 2 3 ... 16 17 18
volgende